Monday June 9,2014

9
Jun

Monday June 9,2014

Strength:

Squat Snatch X1 Hang Squat Snatch X2 Snatch Balance X3.. 5 complexes rest 3 min b/w

Squat Clean X1 Hang Squat Clean X2 Front SquatX3.. 5 complexes Rest 3 min b/w